Faktura czy paragon?

admin   29 października 2016   Brak komentarzy do Faktura czy paragon?

Klient, który zakupił towar i nie otrzymał faktury, może zgłosić się po nią w ciągu trzech miesięcy
od końca miesiąca, w którym dokonał zakupu. Powinien w tej sytuacji przedstawić sprzedawcy paragon, który otrzymał przy nabyciu towaru. Jeśli nie posiada takiego, sprzedawca może odmówić wystawienia faktury.
Ponieważ sprzedaż winna być ewidencjonowana na  kasie fiskalnej, sprzedawca swój obowiązek zarejestrowania transakcji dokonał, zaś Klient może żądać faktury okazując paragon.
W przeciwnym razie sprzedawca nie jest zobowiązany sporządzić dla niego faktury.
Wynika to z obowiązku wykazania przez osobę zgłaszającą się po fakturę, że jest ona nabywcą towaru lub usługi.
Warto jednak pamiętać, że w zasadzie oprócz paragonu takim dowodem może być na przykład gwarancja ze stemplem sprzedawcy – na tej podstawie sprzedawca jest w stanie ustalić,
że dokonał sprzedaży i zidentyfikować towar, a następnie udokumentować sprzedaż fakturą.

UWAGA! Zachowanie paragonu jest najłatwiejszym sposobem na wykazanie nabycia towaru.

Aby zatem otrzymać fakturę na zakupiony towaru, powinniśmy udowodnić nabycie towaru
u danego sprzedawcy i zgłosić się do niego w ciągu trzech miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż.