Honorarium

Wynagrodzenie radcy prawnego uzależnione jest od rodzaju sprawy, zakresu czynności koniecznych do jej prowadzenia oraz możliwości finansowych klienta.

Honorarium ustalane jest indywidualnie po uzgodnieniu z klientem i płatne z góry.

Pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem sprawy następuje przez klienta i obejmuje ono opłaty sądowe, opłatę skarbową, zaliczki w postępowaniu sądowym oraz koszty dojazdu radcy prawnego poza terenem województwa śląskiego.

Jednorazowa konsultacja w trakcie wizyty w kancelarii wynosi 200 złotych brutto.

Wynagrodzenie za przyjęcie zlecenia do wykonania po konsultacji jest ustalane zgodnie z wyżej podanymi zasadami.