O mnie

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.
W swojej praktyce doradzam i reprezentuję klientów indywidualnych w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa spółdzielczego i cywilnego.
Prowadzę indywidualną praktykę w Jaworznie współpracując z radcami prawnymi wykonującymi zawód na terenie Śląska i Małopolski.
Uczestniczę w projektach realizowanych przez instytucje gminne w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Posiadam również doświadczenie z zakresu obsługi prawnej instytucji kultury, a także jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonując zawód radcy prawnego stawiam na edukację Klienta. Jeśli korzystając z moich usług nabędzie on wiedzę, która posłuży mu w przyszłości oraz pozwoli poczuć się pewniej i bardziej świadomie jako podmiotowi praw i obowiązków zapisanych w prawie, skorzystamy na tym wszyscy jako odpowiedzialne społeczeństwo.

Ubi societas, ibi ius – Gdzie społeczność, tam prawo.