RODO

Informacja o przetwarzaniu danych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Martyka – radca prawny
prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Jaworznie, ul. Katowicka 31B,
e-mail: kancelaria@martyka.org
2. Dane będą przetwarzane w związku z udzielaną w myśl ustawy o radcach prawnych pomocą prawną, w tym na podstawie przepisów szczególnych, a także w zakresie określonym treścią udzielonego radcy prawnemu pełnomocnictwa i wyłącznie na czas jego trwania lub na czas trwania umowy łączącej strony, o ile taką zawarto.
3. Dane mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie ustawy i tylko podmiotom do tego uprawnionym.
4. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie na podstawie przepisów szczególnych.
5. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.