Testament zwykły czy notarialny?

Sporządzenie testamentu nie jest skomplikowane. Wystarczy na zwykłej kartce – własnoręcznie  napisać całą treść swojej woli  – czyli komu w jakich częściach przekazujemy majątek, a nawet poszczególne jego składniki, które wskażemy –  następnie trzeba podać datę sporządzenia tego oświadczenia i podpisać się.

Taka forma wystarczy niezależnie od tego czy w skład majątku spadkodawcy wchodzą nieruchomości czy nie.

Można również sporządzić testament notarialnie. Wtedy czynność rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci jest stwierdzona przez notariusza, u którego pozostaje również egzemplarz tego dokumentu.

Należy pamiętać, że testament można odwołać lub zniszczyć i wtedy jego postanowienia przestają obowiązywać. Staje się tak również, jeśli po jego sporządzeniu zmienimy zdanie i napiszemy nowy testament poprzedniego nie odwołując ani nie niszcząc. Zawsze uważa się, iż ostatnia wola spadkodawcy jest tą obowiązującą.

Wszystkiego formy testamentu są sobie równe. Najważniejsza jest tylko data. Tak więc  po spisaniu testamentu notarialnego jego treść przestaje obowiązywać, gdy spadkodawca sporządził  następnie testament zwykły pisemny. Od formy bardziej istotna jest wola i moment jej wyrażenia przez spadkodawcę.

W testamencie można zawrzeć również inne postanowienia, które chcemy złożyć na konkretne osoby, a nawet wydziedziczyć wskazanego spadkobiercę czyli pozbawić go zachowku.

Szczegóły, o których warto pamiętać przy sporządzaniu testamentu warto omówić z prawnikiem, który zapoznając się z wolą spadkodawcy i jego sytuacją udzieli porady.