Usługi

Pomoc prawna oferowana przez Kancelarię zapewnia kompleksowe doradztwo prawne, reprezentację przed sądami, urzędami i innymi instytucjami.

Kancelaria zapewnia w razie konieczności współpracę i konsultację zleconych spraw również z udziałem ekspertów z różnych dziedzin.

Obsługa prawna uwzględnia zasady etyki zawodowej radców prawnych, a przede wszystkim interes klienta i związany z tym obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od klienta w trakcie świadczenia pomocy prawnej.

Radca prawny Katarzyna Martyka oraz współpracujący radcy prawni są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności radcy prawnego.