Wizerunek osoby

admin   28 kwietnia 2019   Brak komentarzy do Wizerunek osoby

Wizerunek osoby jest jej dobrem osobistym i podlega ochronie. Od tej głównej zasady są oczywiście wyjątki. Polskie prawo nie podaje dokładnie definicji wizerunku, ale przyjmuje się, że jest to takie odwzorowanie wyglądu postaci, które oddaje jej szczególne cechy i umożliwia rozpoznanie.
Niewątpliwie filmowanie i robienie zdjęć, a następnie upowszechnianie ich jest publikacją wizerunku osoby. Co do zasady, aby to robić, należy uzyskać zgodę osoby uwiecznionej na filmie czy zdjęciu.
W razie jej braku można domagać się przeprosin, a także zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.
Są oczywiście wyjątki. Nie wymaga zgody upowszechnianie wizerunku osoby powszechniej znanej, jeśli dokonano tego w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznej, społecznej czy zawodowej. Nie wymaga zgody upowszechnienie wizerunku osoby, jeśli bierze ona udział w imprezie publicznej, zgromadzeniu, a także wtedy, gdy jest ona jednym z elementów prezentowanego wydarzenia.